Oikeudelliset tiedot


Voici la traduction du texte en finnois:

Oikeudelliset tiedot

1. Sivuston esittely.
Tämän verkkosivuston www.sosfollowers.fi käyttäjille annetaan lain nro 2004-575 21. kesäkuuta 2004 sähköisen liiketoiminnan luottamusta koskevan lain 6 artiklan mukaisesti tiedot sen toteuttamiseen ja seurantaan osallistuvien eri osapuolten identiteetistä:
Omistaja: B-SINA
SIRET: 912 819 422 00011
ALV-numero: FR62912819422
Puhelinnumero: 07 56 90 74 84
Osoite: 20 BD du 26ème R.I, 54000 NANCY
Luoja: B-SINA
Julkaisija: B-SINA contact@sosfollowers.fi
Julkaisija voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Webmaster: B-SINA contact@sosfollowers.fi
Isännöitsijä: Shopify - 150, rue Elgin, 8e étage Ottawa (Ontario) Canada K2P 1L4

2. Sivuston ja tarjottujen palvelujen yleiset käyttöehdot.
Verkkosivuston www.sosfollowers.fi käyttö edellyttää täysimääräisesti ja ehdottomasti seuraavien käyttöehtojen hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten verkkosivuston www.sosfollowers.fi käyttäjiä pyydetään tarkistamaan ne säännöllisesti.
Tämä sivusto on normaalisti käytettävissä käyttäjille milloin tahansa. Kuitenkin B-SINA voi tarvittaessa päättää teknisen ylläpidon vuoksi keskeyttää sivuston käytön ja pyrkii silloin tiedottamaan käyttäjille etukäteen toimenpiteiden päivämäärät ja ajankohdat.
Sivustoa www.sosfollowers.fi päivitetään säännöllisesti B-SINA:n toimesta. Samoin oikeudellisia mainintoja voidaan muuttaa milloin tahansa: käyttäjät ovat kuitenkin velvollisia tutustumaan niihin mahdollisimman usein saadakseen tiedot muutoksista.

3. Tarjottujen palvelujen kuvaus.
Sivuston www.sosfollowers.fi tarkoituksena on tarjota tietoa yhtiön kaikista toiminnoista.
B-SINA pyrkii tarjoamaan verkkosivustolla www.sosfollowers.fi mahdollisimman tarkkoja tietoja. Se ei kuitenkaan ole vastuussa omien tai kolmansien osapuolien toimittamien tietojen puutteista, virheistä tai päivitysviiveistä.
Kaikki verkkosivustolla www.sosfollowers.fi ilmoitetut tiedot ovat suuntaa antavia ja voivat muuttua. Lisäksi sivustolla www.sosfollowers.fi esitetyt tiedot eivät ole kattavia. Niitä annetaan muutosten varalta, jotka on tehty niiden julkaisemisen jälkeen.

4. Teknisiä tietoja koskevat sopimusehdot.
Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.
Internet-sivustolla olevan käytön aiheuttamiin laitteiston vaurioihin sivusto ei ole vastuussa. Lisäksi sivuston käyttäjän on sitouduttava käyttämään sivustoa viimeisintä sukupolvea edustavalla, viruksista vapaalla ja päivitetyllä laitteistolla.

5. Tekijänoikeudet ja väärennökset.
B-SINA omistaa tekijänoikeudet tai omistaa käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla saatavilla oleviin elementteihin, mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikka, logo, kuvakkeet, äänet, ohjelmistot.
Kaikki sivuston elementtien tai osan niistä jäljentäminen, esittäminen, muokkaaminen, julkaiseminen tai sopeuttaminen millä tahansa tavalla tai menetelmällä on kielletty ilman ennakkokirjallista lupaa: B-SINA.
Sivuston tai sen osan luvattoman käytön katsotaan olevan väärennös ja sitä seurataan rikoslain L.335-2 ja sitä seuraavien osien mukaisesti.

6. Vastuun rajoitukset.
B-SINA ei ole vastuussa käyttäjän laitteiston suoralle tai välilliselle vahingoittumiselle www.sosfollowers.fi-sivustolle pääsyn aikana, kun vahingot johtuvat joko kohdan 4 vaatimusten vastaisesta laitteistosta tai vian esiintymisestä tai yhteensopimattomuudesta.
B-SINA ei myöskään ole vastuussa välillisistä vahingoista (esimerkiksi markkinoiden menetyksestä tai mahdollisuuden menettämisestä), jotka aiheutuvat www.sosfollowers.fi-sivuston käytöstä.
Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia alueita (mahdollisuus kysyä kysymyksiä yhteydenottolomakkeen kautta). B-SINA pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta tässä tilassa annetun sisällön, joka on ristiriidassa sovellettavan Suomen lainsäädännön kanssa. B-SINA pidättää myös oikeuden vaatia käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudellista vastuuta, erityisesti rasistisesta, loukkaavasta, herjaavasta tai pornografisesta

sisällöstä, riippumatta käytetystä tuesta (teksti, valokuva...).

7. Henkilötietojen käsittely.
Suomessa henkilötietoja suojataan erityisesti lain nro 78-87 6. tammikuuta 1978, lain nro 2004-801 6. elokuuta 2004, rikoslain L. 226-13 ja Euroopan direktiivin 24. lokakuuta 1995 mukaisesti.
Verkkosivuston www.sosfollowers.fi käytön yhteydessä voidaan kerätä seuraavia tietoja: linkkien URL, joita käyttäjä käytti päästäkseen verkkosivustolle www.sosfollowers.fi, käyttäjän Internet-palveluntarjoaja, käyttäjän Internet-protokollan (IP) osoite.
Joka tapauksessa B-SINA kerää käyttäjän henkilötietoja vain tietyistä www.sosfollowers.fi-sivuston tarjoamista palveluista johtuvien tarpeiden vuoksi. Käyttäjä antaa nämä tiedot tietoisesti, erityisesti kun syöttää ne itse. Käyttäjälle ilmoitetaan www.sosfollowers.fi-sivustolla, onko kyse tietojen toimittamisen pakollisuudesta.
Rikoslain 78-17 6. tammikuuta 1978 mukaisten 38 ja seuraavien artiklojen mukaisesti jokaisella käyttäjällä on oikeus päästä käsiksi, korjata ja vastustaa häntä koskevia henkilötietojaan. Hän voi tehdä kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön ja liittää mukaan henkilöllisyystodistuksen kopion, jossa on pyynnön esittäjän allekirjoitus, ja ilmoittaa vastausosoitteen.
Käyttäjän henkilötietoja ei julkaista ilman käyttäjän tietoa, eikä niitä vaihdeta, siirretä, luovuteta tai myydä millekään tahoille. Vain B-SINA:n ja sen oikeuksien mahdollisen ostajan oletettavan yritysoston tapauksessa kyseisten tietojen välittäminen olisi mahdollista, ja hän olisi velvollinen noudattamaan samanlaista säilytys- ja tietojen muokkaamisvelvoitetta www.sosfollowers.fi-sivuston käyttäjän kanssa. Tietokannat on suojattu 1. heinäkuuta 1998 annetun lain mukaisesti, joka pannaan täytäntöön 11. maaliskuuta 1996 annetun direktiivin 96/9 suojaa koskevien säännösten mukaisesti.

8. Linkit muihin sivustoihin ja evästeet.
Verkkosivustolla www.sosfollowers.fi on useita linkkejä muihin sivustoihin, jotka on asetettu B-SINA:n luvalla. B-SINA ei kuitenkaan pysty tarkistamaan näiden sivustojen sisältöä, eikä siten ota mitään vastuuta niiden sisällöstä.
Verkkosivuston www.sosfollowers.fi selailu voi johtaa evästeiden asentamiseen käyttäjän tietokoneelle. Eväste on pienikokoinen tiedosto, joka ei mahdollista käyttäjän tunnistamista, mutta tallentaa tietoja tietokoneen selailusta sivustolla. Näin saatua tietoa käytetään helpottamaan myöhempiä vierailuja sivustolla ja sillä voidaan myös suorittaa erilaisia kävijämääriin liittyviä mittauksia.
Evästeiden asennuksen kieltäminen voi estää pääsyn joihinkin palveluihin. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää tietokoneensa seuraavasti kieltääkseen evästeiden asennuksen:
Internet Explorer: Valitse Työkalut (rattaan muotoinen kuvake yläreunassa oikealla) / Internet-asetukset. Napsauta Yksityisyys-välilehteä ja valitse Estä kaikki evästeet. Vahvista painamalla OK.
Firefox: Selaimen yläosassa napsauta Firefox-painiketta ja siirry sitten Asetukset-välilehteen. Napsauta Yksityisyys-välilehteä. Aseta Säilytä säännöt: käytä mukautettuja asetuksia historiasta. Viimeiseksi poista valinta, jotta evästeet eivät tallennu.
Safari: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkoa (ruuvilla symboloitu). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Valitse "Tietosuoja" -osiossa "Sisältöasetukset". "Evästeet" -osiossa voit estää evästeet.
Chrome: Napsauta selaimen oikeassa yläkulmassa olevaa valikkoa (kolme vaakasuoraa viivaa). Valitse Asetukset. Napsauta Näytä lisäasetukset. Valitse "Tietosuoja" -osiossa "Asetukset". Voit estää evästeet valitsemalla asetuksen.

9. Sovellettava laki ja tuomioistuimen toimivalta.
Kaikki verkkosivuston www.sosfollowers.fi käyttöön liittyvät riidat ovat Suomen lain alaisia. Pariisin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta näissä asioissa.

10. Keskeiset sovellettavat lait.
Laki nro 78-17 6. tammikuuta 1978, joka on erityisesti muutettu lailla n

ro 2004-801 6. elokuuta 2004 tietokoneista, tiedostoista ja vapauksista.
Laki nro 2004-575 21. kesäkuuta 2004 sähköisen liiketoiminnan luottamusta koskevasta.

11. Sanasto.
Käyttäjä: Verkkosivustoon kirjautuva, sitä käyttävä Internet-käyttäjä.
Henkilötiedot: "tiedot, jotka mahdollistavat, millä tahansa tavalla, suoraan tai epäsuorasti, niiden soveltamiseen sovellettavien fyysisten henkilöiden tunnistamisen" (lain nro 78-17 6. tammikuuta 1978 4 artikla).